Předprázdninové ohlédnutí Via rustica

Sdružení Via rustica o.s. již 20 měsíců realizuje vzdělávací kurzy spolufinancované EU, státním rozpočtem a krajem Vysočina. Vzhledem k nastavenému časovému harmonogramu projektu ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“ došlo dne 20. června k zakončení projektu a nastal čas hodnocení projektu nejen ke garantovi dotace, ale i nám samotným.

Během osmnácti měsíců, které pro mnohé z nás utekly jako voda v řece Trnavě, se do kurzů vedených v Pacově a v Kamenici nad Lipou zaregistrovalo 331 lidí. Přestože jsme při výběru studentů nebyli nikterak přísní, opustila s certifikátem kurzy méně než polovina frekventantů, dohromady 147 úspěšných absolventů. Většina z těch neúspěšných z kurzu odešla buÄŹ brzy po registraci, nebo do kurzů vůbec nenastoupila. Ačkoliv největší problémy s docházkou měly bezpochyby maminky na mateřské (více než 31% všech studentů), právě ony docházely do hodin zpravidla soustavně a výborně připraveny, za což si podle našeho názoru zaslouží obdiv a úctu. Tento obdiv a úcta se ovšem týká i ostatních studentů. Těch, kteří si v našich kurzech zvyšovali kvalifikaci (přes 30% studentů), protože museli sladit náročné podmínky v pracovním a osobním životě s celoročním pravidelným kurzem. Stejně tak i těch, kteří v situaci, kdy byli bez práce (přes 16%), našli čas a odvahu zapojit se do kolektivu a naučit se něco nového. Něco, co by jim z jejich situace časem mohlo pomoci.

Současně s tímto si také zaslouží velký obdiv a úctu tým lektorům za jejich profesionální a zároveň neformální přístup, což skloubení profesního života s dalšími pracovními činnostmi pro sdružení Via rustica je opravdu těžké a náročné. Zároveň za celý realizační tým Via rustica o.s. přejeme všem absolventům kurzů hodně štěstí do dalšího profesního i osobního života.

Bc. Adam Jaroš

Zhodnocení kurzu Obsluha osobního počítače lektorem Mgr. Lucií Pošustovou

Tento kurz byl určen široké oblasti lidí, kteří dosud neměli možnost se seznámit s ovládáním osobního počítače. Cílem bylo získat schopnost využívat počítač v osobním životě, zejména pro získávání dalších informací, on-line komunikaci s přáteli a tedy i např. získávání informací pro vlastní vzdělávání a posilování svého rozhledu.

Kurz svým absolventům umožňuje získání lepšího zaměstnání, ve kterém jsou vyžadovány základní počítačové znalosti. Pomáhá jim tak překonat počítačové bariéry.

Celý kurz probíhal prezenční formou teoreticko-praktické výuky. Byla vyžadována i příprava účastníků formou samostudia z počítačové literatury. Přestože měli účastníci kurz zcela zadarmo, bylo překvapující s jakým zájmem se snažili využít každou výukovou hodinu. Obsah a tempo kurzu bylo úměrné ke znalostem jeho frekventantů. Všichni účastníci se postupně naučili, kromě ovládání klávesnice a myši, základní ovládání operačního systému, operace se soubory, složkami a ovládání Microsoft Wordu a dále také základní dovednosti v tabulkovém programu MS Excel. Kromě těchto základních dovedností se ale také naučili pracovat s prohlížeči webu, vyhledávat informace na internetu, používat elektronickou poštu, on-line komunikaci, přehrávat hudbu a videa i práci s digitálním fotoaparátem a následnou úpravu fotografií.

Rozhodně tento kurz byl pro všechny velkým přínosem. Podstatně svým účastníkům zvýšil kvalifikaci a podle jejich vyjádření výrazně potlačil obavy z nového zaměstnání, kde je vyžadována základní znalost práce s výpočetní technikou.

Celková atmosféra při výuce byla vynikající a hodně přátelská díky menšímu počtu studentů v jednom kurzu. Tento přístup také pomohl k osobnějšímu přístupu pro řešení různých problémů v rámci výuky a současně se také studenti rychle seznámili a skamarádili, takže práce byla zcela bez problémů. Kromě nových vědomostí získali i nová přátelství, která přetrvávají i po skončení kurzu.

Mgr. Lucie Pošustová

Zhodnocení kurzu Obsluha osobního počítače studenty kurzu

Marie:

Dělám jinou práci. V roce 2007 pořádala Via rustica o.s. v Pacově rekvalifikační program Obsluha osobního počítače. Kurz jsem šla absolvovat s tím, že znalost práce na PC budu potřebovat i v práci zdravotní sestry, ale i s nadějí, že bych mohla získat jinou práci. Bylo mi lékařem doporučováno ji ze zdravotních důvodů změnit. Kurz byl velmi obsáhlý a hodnotný. Získané znalosti mi pomohly k získání nové práce a pomáhají mi i v současné práci. Jsem ráda, že jsme se naučili i základy Excelu. I s ním pracuji. Kopírování, ukládání, vyhledávání na internetu, text i přenášení obrázků do textu, psaní dopisů, vše se hodí. S pomocí kolegyně zkouším další práce na počítači a podařilo se nám udělat štítky na korespondenci ve Wordu, v nástrojích – obálky a štítky. Bez vědomostí získaných v tomto kurzu bych neměla odvahu se na novou práci hlásit. Děkuji Mgr. Lucii Pošustové, za pěkně připravený kurz a za její trpělivost se kterou se nám maximálně věnovala.

Iva:

Kurz PC mi pomohl pozvednout sebevědomí a certifikát, který jsem po ukončení kurzu získala, mi otevřel cestu k lepšímu zaměstnání, kde využívám a zdokonaluji poznatky nabyté během kurzu. Proto bych chtěla poděkovat panu Jarošovi za organizaci tohoto projektu a také lektorce sl. Pošustové za příjemnou atmosféru, kterou vytvořila v učebně a za trpělivost, kterou s námi všemi měla.

Romana:

Jsem moc ráda, že jsem se na kurz přihlásila, práce s počítačem mě baví a do budoucna bych si nějakou takovou práci představovala. Určitě jsem se naučila (a my všichni) spoustu věcí, o kterých jsem neměla ani tušení a natož abych si myslela, že je někdy budu ovládat. Ale naše paní učitelka Lucka byla moc skvělá a kamarádská, takže to šlo všechno hned lépe. Tímto bych jí chtěla za nás všechny moc poděkovat.

Na základě ohlasů za proběhlými kurzy sdružení Via rustica chci samotnému sdružení ještě jednou poděkovat za rozsáhlou práci lektorů nejen z kurzů ,,Obsluha osobního počítače“, ale samozřejmě také dále lektorům jazykových kurzů, lektorům účetnictví a v neposlední řadě také lektorům z Kamenice nad Lipou, kteří připravovali kurzy autoškoly na nákladní automobily.

jVěříme, že připravené kurzy měly své opodstatnění a frekventantům kurzů budou k užitku a současně jim dopomohou k jiné a lepší práci. Projekt se ale netýkal pouze výukových kurzů, dále zde byly k dispozici další službyako poradenství pro získání nové práce, poradenství v oblasti psaní životopisů apod. Současně s tím zde byla také otevřená počítačová učebna s veřejně přístupným internetem zdarma. I tyto služby byly dostatečně využívány ze strany veřejnosti.

Závěrem bychom chtěli říci, že takovýchto projektů je dle zájmu veřejnosti zapotřebí a slouží rozvoji regionu. Další vzdělávání a dovzdělávání obyvatel je důležitou součástí dnešního života a je nutné tento trend v našem regionu udržet.

Bc. Jiří Hodinka, manažer MAS Via rustica
Bc. Adam Jaroš, manažer projektu
Lukáš Vlček, DiS., předseda MAS Via rustica

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Krajem Vysočina