Vzdělávání je investice do vlastní budoucnosti

Právě na rozvoj moderních informačních a komunikačních kompetencí byl zaměřen rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“, při jehož tvorbě Via rustica spolupracovala se zkušeným autorem v oblasti informační techniky a pedagogem Ing. Pavlem Roubalem. Kurz je určen především pro získání základních dovedností při používání počítače a je koncipován jako odrazový můstek pro bezproblémový další rozvoj schopností a tedy i možností absolventů. Kurz představil absolventům základy oblasti práce s tabulkovým procesorem, textovým procesorem, e-mailovým klientem, seznámil je s fungováním databází, uvedl je do oblasti digitálního zpracování obrazu a fotografií a také do oblasti formálního zpracování tiskovin. Při stodvaceti hodinách které byly pro zvládnutí kurzu vyhrazeny lze považovat rozsah kurzu za malý zázrak, protože pro některé frekventanty bylo nové úplně vše – tedy snad vyjma zapnutí přístroje. Tento handicap však brzy vyrovnaly možnosti těsné interaktivní komunikace lektora se studenty. Ve skupinkách pěti studentů měli lektoři vždy dostatek času věnovat se konkrétním požadavkům konkrétních studentů. Výsledkem byly poměrně konzistentní znalosti a bezproblémový průchod závěrečným testem. Tento test spočíval jak v prověření teoretických znalostí tak v prověření praktických schopností při vyhledávání na internetu, úpravě textu a fotografií. Test trval čtytři hodiny a pro mnohé byl opravdovou zkouškou ohněm. Přesto devět studentů ze skupiny vedené Mgr. Lucií Pošustové, a ze skupiny Mgr. Petra Dvořáka dosáhlo v testu výborných výsledků, všichni splnili minimálně z 80% dílčí části testu a zasloužili si certifikát s celostátní platností. Patří jim proto uznání, stejně jako lektorům Petru Dvořákovi a Lucii Pošustové, za to, že je na zkoušku dobře připravili.

Tento projekt je financován EU, státním rozpočtem a krajem Vysočina (reg. č. projektu – CZ.04.1.05/3.2.61.3/4571)

Adam Jaroš – manažer vzdělávacích kurzů