Nůše se znovu objevila na Dnu Země v Pacově

Již několikrát jsme vás informovali o projektu „S nůší do světa řemesel“, který od roku 2012 seznámil nejen Pacovské s mnoha řemeslnými aktivitami a zájemcům odhalil střípky kulturně – historického dědictví. Proběhlo mnoho rukodělných kurzů, byly vytvořeny výukové programy s řemeslnou tématikou, uskutečnilo se také několik akcí pro veřejnost a mnoho dalších drobných a dílčích aktivit.

Dne 18. dubna proběhl Den Země pořádaný Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) Pacov v zámecké zahradě a dne 20. dubna se „nůše“ znovu objevila na Dni Země pro I. stupeň základní školy, který pořádala ZŠ Pacov ve spolupráci s ČSOP Pacov. Účastníci si mohli vyzkoušet práci s ovčí vlnou (česání vlny pomocí kramplí nebo suché plstění). Výsledkem bylo mnoho drobných vlněných výrobků. V rámci projektu „S nůší do světa řemesel“ bylo pořízeno vybavení pro řemeslnou činnost, které bylo využito na těchto akcích pro veřejnost.

Připomínáme možnost využití výukových programů v elektronické podobě a zapůjčení vybavení pro rozmanité druhy řemesel. Co se týče řemesel, máme pro vás tip na léto. V Lukách nad Jihlavou vsadili na kovářství a tamní nově vybudovaná expozice v rámci tohoto projektu vás podrobně provede právě tímto tématem. Více informací najdete na webové adrese www.lukanadjihlavou.cz.

Více informací nejen o kurzech a akcích naleznete na webové adrese sdružení Via rustica o.s.

Kontaktovat nás můžete na emailové adrese Ivany Ťoupalové nebo na telefonním čísle 777 320 395.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.