Nůše z Pacova úspěšně reprezentuje řemesla

Dovolte nám krátké ohlédnutí za putováním „Nůše“ v průběhu tohoto roku. Již v dubnu jsme prezentovali řemeslné aktivity na Dnu Země v Pacově (viz článek červenec/srpen 2015). V červnu Nůše obohatila program na Dnu mikroregionu a v srpnu zpestřila dětem zážitky z Pacovského jarmarku. Nůši plnou dřeva a vlny přivítaly i děti na letním táboře Mladých ochránců přírody Pacov. Kdo aktivity nestihl, může se přijet podívat na Čertovské kování do Luk nad Jihlavou. Rukodělné kurzy a prezentace řemeslných činností na akcích jsou jen střípkem v celé mozaice aktivit.

S nůší na Dnu mikroregionu

„Nůše“ se v létě objevila na Dnu mikroregionu 20. června 2015, a to v podobě putovní výstavy pořádané v rámci udržitelnosti projektu „S nůší do světa řemesel“. Na výstavě jste mohli vidět a inspirovat se výrobky z rukodělných kurzů a dalších aktivit navazujících na projekt. Největší podíl na této činnosti patří ZUŠ Pacov a ČSOP Pacov, kteří pořízené vybavení a vytvořené výukové programy hojně využívají. Shlédnout jste mohli také drobné výrobky z výukových programů a kurzů z partnerských MAS ČMP a LEADER – Loucko, kam dále výstava poputuje do keramické dílny paní Trbuškové v Okrouhličce u Polné a do muzea v Lukách nad Jihlavou. Nesmíme opomenout prezentaci práce se dřevem, kterou ve spolupráci s MAS Via rustica o.s. zajistili Mladí ochránci přírody Pacov v zámecké zahradě. Využili k tomu vybavení pořízené v rámci projektu a zkušenosti z kurzů.

Nůše na Pacovském jarmarku

Dne 15. 8. 2015 jste se mohli potkat s „Nůší“ na Pacovském jarmarku v Pacově. Seznámit jste se mohli s vlnou a jejím zpracováním. Nejeden zájemce si zkusil vyrobit jednoduchý výrobek pomocí mokrého plstění. Aktivita nadchla napříč věkovým i genderovým spektrem. Někteří návštěvníci vyslechli výklad o realizaci projektu přímo od manažerky a využili možnosti prohlédnout a prostudovat si výukové materiály s tematikou zpracování vlny, ale i dalších řemesel včetně dalších produktů a výstupů projektu.

Nůše plná dřeva a vlny

Nůše zavítala i za dětmi a dalšími zájemci o kurzy na letní tábor MOP Pacov s názvem „Hajný Chvalina a tajemství zmizelých strašidel“, kam jinam než tradičně na hájenku u Chválkova. Vůně dřeva se přes osadu nesla dne 17. 8. a účastníci kurzu si vyrobili krásné a praktické cedulky na stany a další výrobky. Výsledky byly ohromující, jelikož i těm nejmenším se dřevo pod jejich rukama pomocí pil, hoblíků, brusných papírů a vypalovaček do dřeva proměnilo v kreativní drobnosti. Jako správní řemeslníci pracující se dřevem jsme si nezapomněli vyzkoušet hoblík nebo poříz. Ani v dalším deštivém dni 20. 8. neodešli účastníci kurzu ani děti s prázdnou. Odnášeli si totiž přinejmenším zajímavou zkušenost a originální vlastnoruční výrobek z vlny. Nejoblíbenější činností bylo mokré a suché plstění. Překvapivě si ho nejvíce užili chlapci, na jejichž maminky čekaly po návratu dětí z tábora opravdu zajímavé dárečky v podobě náušnic, náramků, náhrdelníků či přívěsků na klíče. Tvorba byla volná, mnohdy inspirovaná literaturou pořízenou v rámci projektu a výukovým programem. Naše řemeslné dovádění ale tímto nekončí a další kurz nás čeká již v říjnu 2015.

Nůše vyráží opět do světa

Zajímá vás, jak pracovat s kůží a vyrobit jednoduché kožené drobnosti pro radost. Přijďte se podívat na prezentaci práce s kůží na Čertovské kování do Luk nad Jihlavou dne 24. října od 13:00 a nahlédněte s námi do tajů tradičních řemesel minulých dob, které nám tu naši předci zanechali.

Nová expozice přadných rostlin ve Ctiboři

Na výukové programy o pěstování a zpracování lnu a do své nově vybudované expozice přadných rostlin zve ekofarma ve Ctiboři u Častrova, která se do projektu zapojila jako partner. Vyzkoušet si zde můžete mimo jiné i práci na rozmanitých druzích kolovratů. Všechny tyto aktivity byly podpořeny z projektu „S nůší do světa řemesel“. Více informací najdete na webové adrese Ekofarmy Ctiboř.


V rámci vázanosti projektu na účel tzv. udržitelnosti se s aktivitami vycházejícími z tohoto projektu budeme setkávat i dále. Více informací nejen o kurzech a akcích naleznete na webové adrese Via rustica o.s. Kontaktovat nás neváhejte na emailové adrese nebo tel. 777 320 395.


Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica o.s.
Ivana Ťoupalová, manažerka projektu

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.