Pořádané akce

Den Země 2016

V pátek 22. dubna se Základní škola Pacov zapojila do celosvětových oslav svátku Dne Země, který je věnovaný naší planetě. V zámecké zahradě bylo žáky 8. a 9. tříd připraveno několik stanovišť s přírodovědnou tématikou. Součástí oslav byla také prezentace práce s ovčí vlnou, která umožnila dětem vstoupit do světa starých řemesel. Při této aktivitě bylo využito vybavení pro řemeslnou činnost, které bylo pořízeno v rámci již realizovaného projektu „S nůší do světa řemesel“.

Během dopoledne si mnozí mohli také vyzkoušet práci s vlnou a vyrobit si drobný plstěný výrobek. Všichni si oslav Dne Země i jarního sluníčka skvěle užili a určitě příští rok žáci 8. a 9. tříd zase něco zajímavého připraví pro své mladší spolužáky.

Věra Plášilová

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

S nůší na Velikonočním jarmarku v Kamenici nad Lipou

Již několikrát jsme vás informovali o projektu S nůší do světa řemesel, který od roku 2012 seznámil nejen pacovské čtenáře s mnoha řemeslnými aktivitami a zájemcům odhalil střípky kulturně – historického dědictví. Proběhlo mnoho rukodělných kurzů, byly vytvořeny výukové programy s řemeslnou tématikou, proběhlo několik akcí pro veřejnost a cyklus šesti seminářů se již také blíží ke svému závěru.

V polovině dubna jsme po delší odmlce prezentovali zručnost při tvorbě obrázkových kostek na Velikonočním jarmarku právě v Kamenici nad Lipou, kde mají kubusy (obrázkové kostky) dlouholetou tradici. Mnohokrát děkujeme naší ochotné lektorce Mgr. Zdeňce Jůnové a jejímu pracovnímu týmu, který za Via rusticu o.s. připravil krásný program. Z MAS LEADER – Loucko přijeli účastníci kurzu Zpracování kůže a prezentovali zde výrobu bambulí z kožešin králíků. U stanoviště se židle netrhly a paní Roušarová (lektorka) měla plné ruce práce všechny zájemce činnost naučit. MAS Českomoravské pomezí o.p.s. přivezlo hedvábí a dívky z Polné nás učily malování na hedvábí. O zážitky tedy nebyla nouze a z každé rukodílničky si účastníci odnesli krásný výrobek. Na jarmarku jste mohli navštívit putovní výstavu rukodělných výrobků, kterou jsme v rámci projektu pořádali, a podpořit váš nej výrobek v soutěži. Při zahájení samotného jarmarku jste se mohli zúčastnit vernisáže, kterou již tradičně doplnilo vystoupení folklórní hudební skupiny Mince z Božejova.

V rámci projektu jsme také vybudovali expozici ve Ctiboři u Častrova na téma len. Seznámit se tam můžete nejen s pěstováním, sklizní a zpracováním lnu, ale můžete si vyzkoušet i roztočit několik druhů kolovratů nebo rozpohybovat tkalcovské stavy. V Lukách nad Jihlavou vsadili na kovářství a tamní expozice vás podrobně provede právě tímto tématem.

Dne 21. června 2014 se v rámci projektu potkáme s malovaným sklem a zpracováním dřeva v Pacově na Dnu mikroregionu. Zakončení projektu a jeho aktivit proběhne na konci června v Polné na akci Vítání léta u rybníka Peklo, kde budou kromě prezentace rukodílen vyhlášeni i výherci soutěže z putovní výstavy.

Projekt v současné době již postoupil do svého finále. Připravují se informační bannery pro naše muzea, celý projekt i jednotlivé MAS . Doděláváme poslední výukové programy a pomůcky, které budou součástí nůší s vybavením.

Děkujeme tímto všem lektorům a odborníkům, kteří vedli rukodělné kurzy a pomáhali s tvorbou výukových materiálů, dále pedagogům výtvarných oborů ZUŠ a pracovníkům muzeí, vedoucím kroužků, všem partnerům za spolupráci při organizaci kurzů a akcí, účastníkům kurzů a návštěvníkům akcí za jejich zájem a tvůrčího ducha.

Zajímá vás, co jsou krample nebo jak vypadá vochle či klopkař? Víte, k čemu naši předci používali trdlici nebo k čemu sloužilo vřeteno a přeslice? Přijďte na akce a nahlédněte s námi do tajů tradičních řemesel minulých dob. Zjistíte, že i dnes mají své uplatnění a místo. Zapojte se a pozvedněte s námi střípky zapomenutého kulturně-historického dědictví, které nám tu naši předci zanechali.

Více informací nejen o kurzech a akcích naleznete na webové adrese Via rustica o.s. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese Ivany Ťoupalové nebo na telefonním čísle 777 320 395.

Jiří Hodinka, Ivana Ťoupalová

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

Řemeslné kurzy v Základní umělecké škole Pacov

Základní umělecká škola v Pacově spolupracuje v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“ s Via rusticou o. s. V předchozích článcích jste se dozvěděli, jak jsme malovali na sklo, vyráběli kožené drobnosti v knihovně, a jak jsme cestovali na řemeslné slavnosti do Polné.

V srpnu jsme se v dobových kostýmech účastnili jarmarku, který se konal v zámecké zahradě v Pacově. Akce se mimořádně povedla, děti vzorně reprezentovaly školu, učily zájemce vyrábět z kůže klíčenky, šperky či měšce na drobné mince. V jednu chvíli se žáci dokonce stali opraváři obuvi, když pomohli jedné návštěvnici prorazit dírky na pantoflích. Dětem, které si udělaly čas na školní aktivity o prázdninách, moc děkuji.

Na konci září a v říjnu se děti konečně dočkaly slíbeného kurzu keramiky s lektorkou Marií Orlando. Kurz, který probíhal v prostorách ZUŠ Pacov, byl otevřený i pro veřejnost a účast byla velmi vysoká. Paní Orlando nás trpělivě učila točit na hrnčířském kruhu (je to těžší, než se zdá), modelovat a zdobit talíře, zvonkohry a misky z hliněných plátů. Ve druhé části kurzu se žáci učili pracovat s glazurou. V současné době jejich výrobky cestují s putovní výstavou. Za pomůcky a organizaci všech kurzů Via rustice moc děkujeme.

Mgr. Hana Kalinová

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

S nůší na Čertovské kování a do Brtnice

V průběhu měsíce září a října proběhly v Pacově poslední kurzy pořádané v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“. S řemeslnými kurzy jsme se rozloučili při tvorbě z hrnčířské hlíny a prací se dřevem. Kurz „Za hrnčířskou hlínou“ proběhl ve dvou fázích, přičemž v první jsme hlínu hnětli, váleli a tvarovali a ve druhé ji po přežahu zdobili škálou pestrobarevných glazur. Svou trpělivost, vytrvalost, ale i sílu si vyzkoušeli účastníci kurzu „Za krásou a vůní dřeva“. Výsledky byli ohromující, jelikož i těm nejmenším se dřevo pod jejich rukama pomocí dlát, pil a brusných papírů proměnilo v úžasné dlabané misky, dřevěné puzzle nebo ozdobné rybičky. Jako správní řemeslníci pracující se dřevem jsme si nezapomněli vyzkoušet ani hoblík nebo poříz.

Výrobky z obou kurzů, stejně jako z předešlých, jsou již nyní součástí putovní výstavy kroužící na území tří spolupracujících regionů Via rustica o.s., LEADER – Loucko a MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Putovní výstavu v současné době naleznete v Muzeu v Lukách nad Jihlavou. Ale ani v našem regionu jsme výstavu neměli naposledy při Pacovském jarmarku, setkat se s ní můžete v příštím roce v Městském muzeu v Kamenici nad Lipou u příležitosti „Velikonočního jarmarku“ nebo v zámecké kapli v Pacově při „Dnu mikroregionu“. Pokud rádi soutěžíte, můžete na výstavě věnovat svůj hlas nejzajímavějšímu, nejoriginálnějšímu nebo prostě pro vás „nej“ výrobku. Vybírat můžete z 12ti řemeslných a výtvarných kategorií. Na výstavě můžete najít i výrobky dětí z výtvarného oboru ZUŠ Pacov a Kamenice nad Lipou, stejně jako z kroužku Mladých ochránců přírody Pacov.

Někteří zájemci z řad účastníků rukodělných kurzů strávili dva krásné podzimní víkendy na Dnu pro starou Brtnici a na Čertovském kování v Lukách nad Jihlavou. V Brtnici koncem září prezentovali své řemeslné dovednosti návštěvníci kurzu v ZUŠ Kamenice nad Lipou. Jejich obrázkové kostičky. tzv. kubusy, které jste si mohli u nich v dílně na akci vyrobit a odnést, uchvacovaly návštěvníky svou tvůrčí originalitou a pestrostí. Ochota a vřelost, s jakou zájemcům představovali toto zapomenuté řemeslo, neznala mezí. I na Čertovském kování jsme se setkali s trpělivostí, pečlivostí a nápady účastníků letního kurzu „Za hebkou ovčí vlnou“. V dílně jste si mohli vyzkoušet česání neboli kramplování surové ovčí vlny, předení na vřetenu, případně na kolovratu. Velkou dávku trpělivosti a odvahy prokázali i zájemci o suché plstění jehlou, protože při něm nevznikaly pouze nádherné náušnice a jiné šperky, ale i bolestivá píchnutí. Dámy všeho věku ale řemeslo obdivovaly a jak se říká: „Pro krásu se musí trpět“.

Naše stánky s ukázkou řemeslných aktivit můžete stále navštívit na akcích pro veřejnost. Potkat se můžeme v dubnu na „Velikonočním jarmarku“ v Kamenici nad Lipou, v červnu v Pacově na „Dnu mikroregionu“. Součástí těchto akcí je vždy vernisáž putovní výstavy s hudebním vystoupením skupiny Mince z Božejova. Zakončení projektu a jeho aktivit proběhne na konci června v Polné na akci „Vítání léta u rybníka Peklo“, kde budou mimo jiné vyhlášeni i výherci soutěže z putovní výstavy.

Děkujeme tímto všem lektorům a odborníkům, kteří vedli řemeslné kurzy a pomáhali s tvorbou výukových materiálů, dále pedagogům výtvarných oborů ZUŠ a vedoucím kroužků, všem partnerům za spolupráci při organizaci kurzů a akcí, účastníkům kurzů a návštěvníkům akcí za jejich zájem a tvůrčího ducha.

Zajímá vás, co jsou krample nebo jak vypadá vochle či klopkař? Víte, k čemu naši předci používali trdlici nebo k čemu sloužilo vřeteno a přeslice? Přijďte na akce a nahlédněte s námi do tajů tradičních řemesel minulých dob. Zjistíte, že i dnes mají své uplatnění a místo. Zapojte se a pozvedněte s námi střípky zapomenutého kulturně-historického dědictví, které nám tu naši předci zanechali.

Více informací nejen o kurzech a akcích naleznete na webových stránkách Via rustica o.s. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese Ivany Ťoupalové nebo tel: 777 320 395.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

Děti z Pacova vyrazily na zkušenou „S nůší do světa řemesel“

Křehká krása malovaného skla se zablyštila v neděli 16. června 2013 na „Řemeslných slavnostech na rynku v Polné“, kde děti ZUŠ Pacov prezentovaly veřejnosti své nově nabyté dovednosti z kurzu „Za malovaným sklem“. Žádný návštěvník stánku neodešel s prázdnou, odnášel si totiž přinejmenším zajímavou zkušenost a originální vlastnoruční malbu na skle. Děti pod vedením Mgr. Hany Kalinové obohatily řemeslné slavnosti o jedno téměř zapomenuté řemeslo a prokázaly velkou trpělivost, ochotu a nadšení. Městské muzeum v Polné při této příležitosti zahájilo putovní výstavu, kde byl představen projekt „S nůší do světa řemesel“ a prezentovány výrobky z řemeslných kurzů.

Řemeslné slavnosti na rynku v Polné jsou jen střípkem v celé mozaice aktivit a činností v projektu a za názvem „S nůší do světa řemesel“ se skrývá již rok usilovné práce. V současné době finalizujeme pracovní verze výukových programů na téma dřevo a vlna. Připravené k závěrečným konzultacím, testování a dopilování jsou výukové programy na témata kůže, sklo, keramika, len a kubusy (hrací obrázkové dřevěné kostky).

Máme za sebou březnové a červnové kurzy na zpracování kůže „Za výrobky z kůže“ včetně exkurze do provozu firmy Zdeněk Rendl Pacov a velmi tvůrčí kurz „Za malovaným sklem“. Více v článku H. Kalinové.

V červenci a srpnu jsme své obzory rozšířili o znalosti na podnětném kurzu „Za hebkou ovčí vlnou“, který proběhl na letním táboře MOP Pacov. Z prostor Osady Slunce u Chválkova se celý den ozýval klapot kolovratů, kramplí na česání ovčího rouna a nadšené výskání účastníků, především dětí, které se těšily ze svých filcovaných a plstěných výrobků.

Další zastávka na téma len proběhla na ekofarmě ve Ctiboři u Častrova. Na kurzu mohli účastníci okusit velmi zdlouhavou a náročnou materii při výrobě lněného plátna. Od zasetí semen, přes pletí, vytrhávání a máčení lnu, po sušení, lámání na trdlici a pročesávání na vochli. Již s menším nadšením se účastníci pustili do soukání lněného vlákna, jelikož tato činnost byla všeobecně považována za nejnáročnější, neboť je k ní potřeba opravdu notná dávka zkušenosti a z počátku především trpělivosti. Příjemnější a závěrečnou aktivitou, při které převládlo ticho parného odpoledne, bylo tkaní na rámu již usoukané příze. Dočkali jsme se několika velmi drobných koberečků mnoha barevných a kreativních kombinací.

Naše řemeslné dovádění ale tímto nekončí a další kurzy nás čekají v září a říjnu 2013.

Naše stánky s ukázkou řemeslných aktivit můžete navštívit i na akcích pro veřejnost v regionech tří MAS (Via rustica o.s., MAS Českomoravské pomezí a LEADER – Loucko). V září a říjnu se můžeme potkat na Dnu pro starou Brtnici nebo Čertovském kování v Lukách nad Jihlavou. Součástí těchto akcí je vždy vernisáž a putovní výstava výrobků z kurzů.

Při realizaci projektu jsme se nejednou přesvědčili, že tradiční řemesla minulých dob mají i dnes své uplatnění a místo. Nahlédněte s námi do kulturně – historického dědictví, které nám tu naši předci v nejednom odkazu zanechali.

Více informací nejen o kurzech a akcích naleznete na našich webových stránkách. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese Ivany Ťoupalové, e-mailové adrese Jiří Hodinky nebo tel: 777 320 395.

Jiří Hodinka, koordinátor Via rustica o.s.

Ivana Ťoupalová, koordinátorka kurzů

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

Výtvarný obor ZUŠ Pacov a řemeslné kurzy

V červnu se v ZUŠ Pacov uskutečnil kurz „Za malovaným sklem“, pořádaný Via rustica o.s. v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“, kterého se zúčastnila úterní skupina mladších dětí a byl dostatek místa i pro širokou veřejnost. Přijela za námi lektorka Vlasta Smrčková a ukázala nám, jak se pracuje se speciálními vypalovacími barvami na sklo. Běžná výuka trvá dvě a čtvrt hodiny, ale tentokrát jsme směli přetáhnout až na tři hodiny, čehož některé děti využily a ozdobily mnoho skleniček a misek. Zkoušeli jsme malovat podle připravené šablonky, ale většina dětí si vymyslela vlastní motivy. Po skončení kurzu jsme museli nechat výrobky zaschnout, poté vypálit a pak se s nimi rozloučit, protože výrobky zatím cestují s putovní výstavou.

Skupina středečních (starších) dětí se zase sešla na kurzu „Za výrobky z kůže“, který byl rozdělen do dvou částí. Již v dubnu jsme obdivovali proces zpracování kůže na exkurzi ve firmě Rendl, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a mohli jsme si některé výrobky i ohmatat. V Městské knihovně na zámku se konala druhá část kurzu, kde se naše početná skupina naučila vyrábět bambulky z kožešin a šperky z kožených zbytků. Věnovala se nám lektorka Hana Roušarová, která s námi měla opravdu trpělivost, protože některé nástroje či materiály, které používala, jsme nikdy neviděli. Za tři hodiny stihla většina dětí vyrobit dvě až tři bambulky, ale náš rekordman Tomáš Rubáček jich stihl šest!

Dne 16. června jsme se vydali na Řemeslné a rukodělné slavnosti na rynku v Polné u Jihlavy, abychom předvedli, co jsme se naučili na kurzu „Za malovaným sklem“. Dopoledne jsme se byli podívat na vernisáži putovní výstavy v Městském muzeu Polná. Poté jsme obsadili stánek a připravili se na návštěvníky. Jirka Růžička, Verča Makovcová a Kačka Butalová trpělivě učili děti i dospělé malovat na skleněné tabulky a sami si také nějaké stihli ozdobit. Kromě toho si také užívali program slavností, přehlídky hasičů a vyzkoušeli si také nějaká další řemesla, např. košíkaření. Za vzornou reprezentaci školy jim všem tímto moc děkuji.

Příští školní rok se můžeme těšit také na dva keramické kurzy, které pro nás Via rustica o.s. připravila. Děti se tak v rámci tohoto projektu dozvědí něco o tradičních českých řemeslech a zažijí i něco jiného než tradiční školní výuku.

Mgr. Hana Kalinová, VO ZUŠ Pacovna

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

Připravované kurzy v Polné
Sváteční odpoledne na rynku v Polné