Schválená žádost o dotaci – projekt ,,S nůší do světa řemesel“

Dne 20.6.2012 došlo ke schválení pořadníku žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova, aktivity IV.2 – Realizace projektů spolupráce.

MAS Via rustica v prvním čtvrtletí roku 2012 podala žádost o poskytnutí dotace na Státní zemědělský intervenční fond nesoucí název S nůší do světa řemesel“. Projekt byl připraven ve spolupráci s dalšími dvěmi MAS – Českomoravské pomezí o.p.s. (Polná + její zájmový region) a Leader Loucko (Luka nad Jihlavou + zájmový region).

Předmětem projektu jsou 3 základní aktivity:

  • vzdělávání pracovníků muzeí, kulturních zařízení a organizací, zabývajících se historií, tradicemi a řemesly v těchto regioench
  • řemeslné kurzy pro děti a rodiny s dětmi, NNO pracující s dětmi a mládeží, školy, umělecké školy, apod.
  • aktivní účast na regionálních akcích – přehlídka dovedností dětí, ukázky řemesel v podání dětí a mládeže

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou odhadovány v částce 4 285 071,- Kč, přičemž tato částka je poměrně rozdělena mezi 3 partnerské MAS:

  • Via rustica o.s.: 1 502 446,- Kč
  • Českomoravské pomezí o.p.s.: 1 445 175,- Kč
  • Leader Loucko: 1 337 450,- Kč

Celková výše dotace je schválena v částce 3 696 007,- Kč, což činí 86,25 % z celkových nákladů projektu.

Spuštění realizace projektu se předpokládá v září 2012, kdy od tohoto termínu bude spuštěna přípravná fáze tvorby výukových řemeslných programů. Tato aktivita bude realizována po dobu jednoho roku. V rámci realizace bude i implementování dovedností těchto řemeslných aktivit do NNO, škol a uměleckých škol. Následně od září 2013 do srpna 2014 bude docházet k prezentacím řemeslných dovedností a ukázkám na jednotlivých regionálních akcích ve všech třech MAS.

Poslední aktivita, vzdělávání pracovníků muzei a kulturních zařízení, bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Předpokladem je, že seminře proběhnou v šesti bězích, přičemž pokaždé v místě sídla partnerského muzea (Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Polná, Luka nad Jihlavou a Těchobuz).

Ukončení projektu je předpokládáno dne 31.8.2014.

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.