Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti ICT na základní škole v Lukavci

MAS Via rustica o.s. se v roce 2008 zapojila do příprav projektu Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti ICT na základní škole v Lukavci a přislíbila i spolupráci v rámci realizační fáze projektu.

Projekt ,,Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti ICT na základní škole v Lukavci“ je projekt realizovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Předpokládaná doba realiazce projektu je od 1.6.2009 do 31.5.2012. Jedná se tedy tříletý komplexní projekt, který je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií na základní škole v Lukavci prostřednictvím rozšíření nabídky odpoledních nepovinných předmětů.

Rozvoj ICT vzdělání je klíčovou a určující aktivitou z hlediska dalšího uplatnění žáků školy a konkurenceschopnosti regionu.

V současné době není pro tyto aktivity na základní škole v LUkavci dostateční zázemí jak z hlediska personálního, tak z hlediska kvality obsahu a materiálního vybavení. V rámci projektu bude na základní škole vytvořeno pět nových nepovinných předmětů a vzniknou osnovy a metodické podklady pro výuku těchto nepovinných předmětů.

Celkové náklady na realizaci projektu ,,Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti ICT na základní škole v Lukavci“ jsou odhadovány do výše cca 1,978 mil. Kč.

Tento projekt je spolufinacován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.