Příprava Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027

Počínaje rokem 2021 začíná další programové období, v němž budou mít místní akční skupiny opět možnost rozhodovat o rozdělování části dotačních prostředků na realizaci projektů v území jejich působnosti.

Jednou z podmínek pro získání dotačních prostředků pro území MAS je zpracování Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027. V současné době shromažďujeme analytické podklady a připravujeme tzv. koncepční část strategie.

Tímto Vás zveme ke spolupráci v rámci neformálních pracovních skupin zaměřených na různá témata, kterými se chceme v rámci přípravy strategie zabývat – rozvoj obcí, životní prostředí, zemědělské a nezemědělské podnikání, vzdělávání, sociální a zdravotní sféra, kultura, sport a volný čas …

Zajímá Vás rozvoj našeho regionu a máte zájem zapojit se s námi do přípravy na příští programové období?

Chcete nám sdělit Vaše záměry, nápady a připomínky?

Neváhejte se na nás prosím obrátit na níže uvedených kontaktech:

Tel.: +420 731 112 560
E-mail: info@viarustica.cz