Přehled členů Rady spolku Via rustica z.s.

.

Funkční období: 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025
Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Tomáš Kocour
Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – zemědělství:
Dominik Klimeš

Zájmová skupina – životní prostředí
RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – podnikání:
Eva Zadražilová (předsedkyně)

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Ing. Veronika Starková

Zájmová skupina – vzdělávání
Mgr. Šárka Vitovská

Funkční období: 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023 
Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Tomáš Kocour
Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – životní prostředí:
ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Hovorková – ve funkci do 14. 6. 2022

Zájmová skupina – zemědělství:
RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – podnikání:
Eva Zadražilová (předsedkyně)

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Ing. Veronika Starková – ve funkci do 14. 6. 2022
Josef Bojanovský – ve funkci od 14. 6. 2022

Zájmová skupina – vzdělávání
Mgr. Šárka Vitovská – ve funkci od 14. 6. 2022

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Jakub Novák, DiS.