Přehled členů Rady spolku Via rustica z.s.

Rada spolku má v současné době 7 členů zvolených korespondenčním jednáním valné hromady v termínu 30. 11. až 1. 12. 2021.  Funkční období: 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023 

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Ing. Lukáš Vlček a Ing. Pavel Hájek
Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek

Soukromý sektor

Zájmová skupina – životní prostředí:
ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Hovorková (místopředsedkyně)

Zájmová skupina – zemědělství:
RNDr. Miroslav Šrůtek

Zájmová skupina – podnikání:
Eva Zadražilová (předsedkyně)

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Ing. Veronika Starková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Jakub Novák, DiS.