Zápisy z jednání rady – 2018

Korespondeční jednání Rady Via rustica ve dnech 17. 10. 2018 – 22. 10. 2018

Program jednání:

 1. Řešení vyhlášení výzvy č. 1 IROP – základní školy
 2. Nastavení členských příspěvků od roku 2019

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Rada Via rustica ze dne 2. 8. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Realizace SCLLD – program PRV
 3. Realizace SCLLD – program IROP
 4. Nastavení členských příspěvků od roku 2019
 5. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.

Rada Via rustica ze dne 27. 7. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Realizace SCLLD – program PRV
 3. Realizace SCLLD – program IROP
 4. Nastavení členských příspěvků od roku 2019
 5. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.

Rada Via rustica ze dne 8. 2. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba předsedy spolku
 3. Volba místopředsedy spolku
 4. Diskuse

Zápis z jednání Rady spolku je ke stažení níže včetně jeho příloh.