Zápisy z jednání rady – 2016

Rada Via rustica ze dne 12. 10. 2016

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
  3. Jednání Valná hromada
  4. Diskuse