Zápisy z jednání rady – 2017

Rada Via rustica ze dne 22. 11. 2017

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Přijetí nového člena DSO Nová Lípa
  3. SCLLD
  4. Provozní aktivity
  5. Diskuse