Přehled členů MAS Via rustica z.s.

MAS Via rustica z.s. má v současné době celkem 25 členů. Všichni členové spolku (valná hromada) jsou členěni na soukromý a veřejný sektor a dále se dělí na tzv. zájmové skupiny. 

Veřejný sektor (celkem 6 členů):

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

 1. Brána Vysočiny, zastupuje Zdeněk Rajdlík, MBA
 2. Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek
 3. Mikroregion Košeticko, zastupuje Bc. Zdeněk Sovka
 4. Nová Lípa, zastupuje Mgr. Jaromír Pařík
 5. Sdružení Svidník, zastupuje Mgr. Jan Brožek
 6. Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastupuje Tomáš Kocour

Soukromý sektor (celkem 19 členů):

Zájmová skupina – rozvoj obcí:

 1. Ing. Alžběta Kolářová

Zájmová skupina – životní prostředí:

 1. ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Filip Kačer
 2. Lucie Hlavinková, DiS.

Zájmová skupina – zemědělství:

 1. RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.
 2. Radek Kratochvíl
 3. VOD Jetřichovec, družstvo, zastupuje Ing. Josef Blažek
 4. Dominik Klimeš
 5. Petr Holenda

Zájmová skupina – podnikání:

 1. Eva Zadražilová
 2. Dagmar Kořínková
 3. Ing. Josef Dvořák
 4. Bc. Jiří Hodinka

Zájmová skupina – vzdělávání:

 1. Bc. Zdeňka Tulachová
 2. Mgr. Šárka Vitovská

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:

 1. Josef Bojanovský
 2. Ing. Veronika Starková
 3. Hana Koronczi

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:

 1. Jakub Novák, DiS.
 2. Farní charita Kamenice nad Lipou, zastupuje Jitka Koubová

Přihláška pro přijetí nového člena je ke stažení zde.