Předchozí zájmové skupiny

Zájmové skupiny dle stanov schválených dne 22. 12. 2015:

  • obce
  • ústavy sociální péče
  • nestátní neziskové organizace
  • zemědělci (zahrnuje oblast zemědělství, rybářství a lesnictví)
  • fyzické osoby podnikající
  • fyzické osoby ostatní
  • školství (zahrnuje oblast školství, dalšího vzdělávání, volnočasových aktivit, sportu a rodiny)