Header-top

Realizace Strategického plánu Leader "Via rustica pro venkov" je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje venkova ČR

Ico-user

Nikdo nepřihlášen. Přihlásit »

Vítejte na stránkách Via rustica

Vítáme Vás na stránkách místní akční skupiny Via rustica o.s. Naším cílem je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji, uchovávání historických, kulturních a přírodních hodnot a k posilování vzájemné spolupráce na území Černovicka, Hořepnicka, Kamenicka, Košeticka, Novocerekvicka a Pacovska.

Line-middle

Aktuality

17. 02. 2018 v 13:20

Výroční zpráva za rok 2016

Seznam výročních zpráv za jednotlivé roky jsou k dispozici zde.

16. 02. 2018 v 12:36

Informace z jednání Rady spolku konané dne 8.2.2018

Dne 8. února 2018 se uskutečnilo jednání Rady spolku od 17:30 hod., jehož hlavní náplní byla volba statutárních zástupců. Podrobnější informace včetně zápisu jsou k dispozici níže.

16. 02. 2018 v 12:21

Informace z Valné hromady spolku konané dne 8.2.2018

Dne 8. února 2018 od 17:00 hod. se uskutečnilo jednání Valné hromady spolku Via rustica z.s. Zápis včetně jeho příloh je ke stažení níže.

11. 01. 2018 v 10:23

Aktualizovaný seznam členů spolku

Dne 22.11.2017 schválila Rada spolku Via rustica, z.s. vstup nového člena. Novým členem se stal Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa - právnická osoba založená v roce 2015, která pokrývá část bývalého Svazku obcí Lípa.

08. 01. 2018 v 09:29

Schválená SCLLD k realizaci

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství - jedná se o finální čistopis SCLLD.

07. 01. 2018 v 21:46

MAS Via rustica, z.s. opět vyhlásí dotace

Od letošního roku budou mít soukromé i veřejné subjekty z našeho regionu opět možnost požádat o dotační podporu prostřednictvím místní akční skupiny (MAS) Via rustica, z.s.

 

21. 11. 2017 v 21:42

Schválená CLLD po věcném hodnocení

 

 

28. 10. 2017 v 10:16

Přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání hospodaření za rok 2016: zpráva auditorské společnosti - vysvětlení k přezkoumání přezkoumání hospodaření za rok 2016