2. výzva IROP – Doprava

Informace a dokumenty pro žadatele

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 2. výzva IROP – Doprava“.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 4. 3. 2024 do 2. 4. 2024

Alokace výzvy: 5 510 000,00 Kč (dotace), tj. 5 800 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách, včetně doprovodné části projektu.

Doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

Informace a dokumenty ke stažení a související odkazy:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov).

Nutno přihlásit se předem nejpozději do pátku 8. 3. 2024.

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz