3. výzva IROP – Kultura

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 3. výzva IROP – Kultura“.

Datum vyhlášení výzvy: 10. 4. 2024
Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 11. 4. 2024 do 13. 5. 2024
Alokace výzvy: 7 695 000,00 Kč (dotace), tj. 8 100 000,00 Kč celkových způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

  • Aktivita č. 1: Revitalizace kulturních památek
    • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů
  • Aktivita č. 2: Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
    • revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek, ochrana muzejních sbírek

Informace a dokumenty pro žadatele:

Seminář pro žadatele:
Seminář pro žadatele se uskuteční ve středu 24. 4. 2024 od 14.00 hod. v kanceláři MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov). Nutno přihlásit se předem nejpozději do 22. 4. 2024!

Kontaktní údaje pro dotazy a přihlášení na seminář: 
tel.: 731 112 560, e-mail: info@viarustica.cz