2. výzva pro IROP

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“.

Datum a čas vyhlášení výzvy: 22. 7. 2019, 11:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 22. 7. 2019, 11:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 16. 9. 2019, 12:00 hod.

Dokumenty k výzvě: