6. výzva pro IROP

MAS Via rustica z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z. s. na období 2014–2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“.

  • Datum a čas vyhlášení výzvy: 25. 5. 2021, 11.00 hod.
  • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 25. 5. 2021, 11.00 hod.
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 25. 6. 2021, 12.00 hod.

Dokumenty k výzvě:

Školení pro žadatele: 2. 6. 2021 od 13.00 hod. – pozvánka.


Na školení je z organizačních důvodů nutné přihlásit se předem. Prosíme, potvrďte svou účast do pondělí 31. 5. 2021 na e-mail: info@viarustica.cz, případně na tel. č. 731 112 560.