Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotační výzvy MŠMT – Šablony

Upozornění: Realizace projektů financovaných v rámci Šablon III (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha) musí být ukončena do konce školního roku 2022/2023 (tj. do 30. 6. 2023).