Seznam vybraných Žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Via rustica

Dne 26. 6. 2018 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí dotace z výzvy č. 1 MAS Via rustica z.s. v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a dále dne 2.8.2018 schválila Rada spolku seznam podpořených a nepodpořených projektů po bodovém hodnocení 5ti člennou hodnotitelskou komisí.

MAS má povinnost do 5ti dnů od vybrání podpořených projektů uveřejnit seznam podpořených a nepodpořených žadatelů.

Fiche 1 – Lesní infrastruktura: vybrané projekty k podpoře

Fiche 2 – Lesní technika: vybrané projekty k podpoře

Fiche 2 – Lesní technika: projekty, kterým nebyla přidělena podpora

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání: vybrané projekty k podpoře

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání: projekty, kterým nebyla přidělena podpora

Komplexní seznam podpořených a nepodpořených projektů je možné stáhnout ve formátu PDF zde.