Oznámení změny v 1. výzvě OPTAK – navýšení alokace

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání návrhů projektů (projektových záměrů) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS“.

Modifikovaná výzva ke stažení