Seznam žádostí o poskytnutí dotace přijatých na MAS – výzva č. 1 k PRV

Dne 26.6.2018 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí dotace z výzvy č. 1 MAS Via rustica z.s. v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Výzva č. 1 byla vyhlášena dne 28.5.2018 s termínem příjmu žádostí od 12.6.2018 do 26.6.2018.

MAS má povinnost zveřejnit přijaté žádosti o poskytnutí dotace do 5ti dnů od ukončení příjmu žádostí.

Fiche 1 – Lesní infrastruktura

Fiche 2 – Lesní technika

Fiche 3 – Nezemědělské podnikání

Komplexní seznam přijatých žádostí ve formátu PDF je k dispozici zde.