MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období…

Projekt (název, registrační číslo) Žadatel Přidělený počet bodů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204Vybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň Obec Obrataň 50 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163Učebna polytechniky a 3D technologií s matematickou výukou na ZŠ Hořepník Obec Hořepník…

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Datum vyhlášení výzvy: 1. 4….

Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl dne 24. února 2022 vyhlášen nový, již 26. ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat do 29. dubna 2022. Celkový…

Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163 Obec Hořepník Učebna polytechniky a 3D technologií s matematickou výukou na ZŠ Hořepník CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017196 Město Kamenice nad Lipou Modernizace odborné učebny a kabinetu…

Prosíme zájemce o konzultace, aby nás předem kontaktovali telefonicky (tel. 731 112 560) nebo e-mailem (info@viarustica.cz). Děkujeme za pochopení.

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014–2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z…