IROP – seznam projektů přijatých v rámci 2. a 3. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů přijatých v rámci 2. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení“ a 3. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.“

Registrační číslo projektuŽadatelNázev projektu
2. výzva MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0012362Město ČernoviceSociální bydlení Černovice
3. výzva MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012359Městys LukavecVybavení odborných učeben na základní škole v Lukavci
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012370Město ŽirovniceModernizace odborné učebny přírodopisu, bezbariérové zpřístupnění a zajištění konektivity
Logo EU a MMR