Oznámení změny v 1. výzvě OPTAK – navýšení alokace

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání návrhů projektů (projektových záměrů) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS“. Modifikovaná výzva … Číst více

5. výzva IROP – Sociální služby

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 5. výzva IROP – Sociální služby“. Datum vyhlášení výzvy: 2. 5. 2024Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 3. … Číst více

4. výzva IROP – Vzdělávání

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 4. výzva IROP – Vzdělávání“. Datum vyhlášení výzvy: 2. 5. 2024Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na MAS: od 3. 5. … Číst více

3. výzva IROP – Kultura

MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 3. výzva IROP – Kultura“. Datum vyhlášení výzvy: 10. 4. 2024Datum příjmu návrhů projektů (projektových záměrů) na … Číst více