Dokumenty k vyhlášené 6. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum vyhlášení výzvy: 9. 5. 2023Datum příjmu žádostí na MAS: od 9. 5. 2023 do 9. 6. 2023Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 8. 9. 2023 … Číst více

Avízo 6. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum vyhlášení výzvy: 9. 5. 2023Datum příjmu žádostí na MAS: od 9. 5. 2023 do 9. 6. 2023Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 8. 9. 2023 Fiche č. 6: Obnova a rozvoj … Číst více