Schválená CLLD po formální kontrole

Níže je k dispozici verze strategie schválená Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci kontroly formálních náležitostí.

Následně bude tato strategie posuzována z věcného hlediska v několika kolovém hodnocení.