Kurzy profesního vzdělávání pokračují

V listopadu a prosinci roku 2007 proběhlo v zasedací místnosti Pacovského zámku a ve Střední škole v Kamenici nad Lipou 6. tématických seminářů pořádaných sdružením Via rustica.

Kurzy jsou realizovány v rámci projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“, který je připraven jako pilotní testování nového vzdělávacího programu. Tento výukový program bude ihned po ukončení pilotního otestování akreditován na Ministerstvu školství a bude dále nabízen i v jiných regionech. Semináře projektu jsou určeny především pro zemědělce, lesníky a vodohospodáře.

V novém roce připravuje sdružení Via rustica 5 dalších seminářů, které proběhnou v lednu roku 2008. Jedná se o tyto tématické semináře.

1. Problematika marketingu, odbytu produkce a odběratelských sítí v regionu

  • 2. ledna – Pacov
  • 3. ledna – Kamenice nad Lipou

2. Vodní hospodářství – rybníkářství: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba vodních ploch, chov ryb

  • 9. ledna – Pacov
  • 10. ledna – Kamenice nad Lipou

3. Myslivost: nové moderní postupy a hospodaření, ochrana, údržba lesů, chov zvěře

  • 16. ledna – Pacov
  • 17. ledna – Kamenice nad Lipou

4. Alternativní šetrné postupy v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství; problematika ekologického zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství

  • 23. ledna – Pacov
  • 24. ledna – Kamenice nad Lipou

5. Problematika a rozvoj pastevectví a živočišné výroby

  • 30. ledna – Pacov
  • 31. ledna – Kamenice nad Lipou

I přesto, že jsou semináře pořádané zdarma, není kapacita učeben zcela využita. Pokud tedy má kdokoliv zájem se seminářů účastnit, i když není zemědělec apod., je vítán a může svou účast nahlásit na tel. čísle 774 407 665 nebo na emailové adrese brazdova.lucie@email.cz.

Na tento výukový blok dále navazuje příprava e-learningového systému, který je v současné době připravován. E-learningový systém bude obsahovat materiály z pořádaných seminářů a dále bude obsahovat testy, kde bude možné si vyzkoušet či zdokonalit své znalosti. E-learningový systém k projektu naleznete na adrese www.profesni-vzdelavani.viarustica.cz

Lucie Brázdová, projektová manažerka
Jiří Hodinka, koordinátor sdružení

Tento projekt spolufinacován Evropskou unií, státním rozpočtem a Krajem Vysočina.