I věci zdarma stojí peníze

Po prvním Svářečském kurzu, kterým na konci června úspěšně prošlo sedm absolventů, opustili brány sdružení Via rustica ještě čtyři pacovští řidiči nákladního automobilu v září a pět řidičů v listopadu v Kamenici nad Lipou. Ačkoliv jsou kurzy poskytovány zdarma, obecně platí že nic není zadarmo a ani kurzy Via rustica v tomto směru nejsou výjimkou. Jen za realizaci ukončených kurzů sdružení zaplatilo přes 281 tisíc korun. Do konce tohoto kalendářního roku se očekává ukončení dalšího počítačového kurzu  a dalšího kurzu sváření, po novém roce pak skončí i rekvalifikační kurz účetnictví. Celkové náklady investované do vzdělání v našem regionu přesáhnou podle odhadů jeden milion šest set tisíc korun. Další náklady jsou vyhrazeny na provoz poradny trhu práce v Pacově a veřejný internet zdarma ve Via rustice. Zde se zájemci mohou zdarma připojit na vysokorychlostní internet u jedné ze šesti počítačových stanic, napsat si e-mail, využít naší databázi volných pracovních míst, případně si cokoliv vytisknout. Pracovníci Via rustica jsou k dispozici v pracovní dny od devíti hodin do pěti.

 
Hodnocení lektora kurzu ,,Obsluha osobního počítače“

Podle mého názoru je kurz základů ovládáni PC, stejně jako asi i ostatní nabízené kurzy, ve všech ohledech přínosem. A to jak pro samotné frekventanty kurzu, jimž se cíleně zvýší kvalifikace a tudíž se zvýší i šance na trhu práce, tak i pro samotné město Pacov, potažmo snižování nezaměstnanosti v celém okrese. To, že byl kurz pro frekventanty zdarma, podle mě vůbec neovlivnilo jejich přístup k výuce, takže výuka probíhala většinou bez početných absencí a v pohodové atmosféře, což bylo důležité pro obě strany. Samotní účastníci měli na průběh kurzu, vyloženě kladné ohlasy, což potvrdili i při rozhovoru s novinářem do deníku Vysočina. Bohužel co nakonec vzniklo za nešťastně napsaný článek, je věc druhá. Z mé strany jako lektor kurz hodnotím taktéž jen pozitivně, práce mě s frekventanty kurzu byla samozřejmě pro mě zábavou, získáním nových zkušeností a samozřejmě se těším na případné další kurzy, bude-li je možnost pořádat. Ale aby to nebyly jen samé klady a pozitiva, tak možná by také neškodilo nastínit několik málo postřehů, které by pravděpodobně kurzy vylepšily. Určitě je na škodu, že učebna na tyto kurzy je pouze pro 5 uchazečů. Bohužel na samém počátku mého kurzu přibyly i problémy s novými počítači, kdy došlo k několika reklamacím a tudíž došlo i ke ztížení výuky. Ovšem výhodou malé učebny je ve více individuálním přístupu ke studentům, což je samozřejmě z hlediska učebního procesu mnohem efektivnější. Takže jde vždycky o vyvážený poměr mezi kvalitou (zlepšenou vyšší mírou individuálního přístupu k jednotlivcům) a kvantitou (počtem lidí).Každopádně závěrem bych řekl, že tyto kurzy, které sdružení Via rustica pořádá, je samozřejmě z hlediska vzdělávání obyvatel nesmírným přínosem nejen pro studenty, ale hlavně pro region.

Tento projekt je financován EU, státním rozpočtem a krajem Vysočina (reg. č. projektu - CZ.04.1.05/3.2.61.3/4571)

Bc. Adam Jaroš, projektový manažer
Mgr. Petr Dvořák, lektor kurzu
Bc. Jiří Hodinka, koordinátor sdružení