Koordinační pracovní skupina projektu

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“.