Veřejná obhajoba projektu

Dne 7.6.2012 se konala veřejná obhajoba projektu ,,S nůší do světa řemesel“ na Ministerstvu zemědělství. Tento projekt byl obhajován Lucií Hlavinkovou a Jiřím Hodinkou za MAS Via rustica o.s. a Zdeňkou Švaříčkovou za MAS Leader Loucko.

Veřejná obhajoba slouží hodnotitelské komisi pro ujasnění dílčích částí projektů a k objasnění způsobu přípravy a realizace projektů tohoto typu.

Soubory ke stažení:

Tento projekt je spolufinancován EU z ,,Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.