Příprava na programové období 2021 až 2027

MAS Via rustica z.s. vás zve ke spolupráci při přípravě Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027. 

Počínaje rokem 2021 začíná další programové období, v němž budou mít místní akční skupiny opět možnost rozhodovat o rozdělování části dotačních prostředků na realizaci projektů v území jejich působnosti.

Jednou z podmínek pro získání dotačních prostředků pro území MAS je zpracování Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027. V současné době shromažďujeme analytické podklady a připravujeme tzv. koncepční část strategie.

Tímto Vás zveme ke spolupráci v rámci neformálních pracovních skupin zaměřených na různá témata, kterými se chceme v rámci přípravy strategie zabývat – rozvoj obcí, životní prostředí, zemědělské a nezemědělské podnikání, vzdělávání, sociální a zdravotní sféra, kultura, sport a volný čas …

Zajímá Vás rozvoj našeho regionu a máte zájem zapojit se s námi do přípravy na příští programové období?

Chcete nám sdělit Vaše záměry, nápady a připomínky?

Neváhejte se na nás prosím obrátit na níže uvedených kontaktech:

Tel.: +420 731 112 560
E-mail: info@viarustica.cz