Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda zvolení radou spolku dne 5. 12. 2019:

Předseda: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastoupený předsedou Ing. Lukášem Vlčkem
Místopředseda: Eva Zadražilová

Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy spolku jsou uvedeny ve stanovách spolku.