Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda – funkční období 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023

Předseda:
Eva Zadražilová

Místopředseda:
ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Hovorková – ve funkci do 14. 6. 2022
Hořepnický region, zastupuje Vladimír Kotýnek – ve funkci od 14. 6. 2022

Předseda a místopředseda zvolení radou spolku dne 6. 5. 2021:

Předseda: Eva Zadražilová
Místopředseda: ZO ČSOP Pacov, zastupuje Mgr. Lucie Hovorková

Předseda a místopředseda zvolení radou spolku dne 5. 12. 2019:

Předseda: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zastoupený předsedou Ing. Lukášem Vlčkem
Místopředseda: Eva Zadražilová

Práva a povinnosti předsedy a místopředsedy spolku jsou uvedeny ve stanovách spolku.