Zápisy z jednání rady – 2006

Rada Via rustica ze dne 9.11.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Ukončení projektu ,,Společná cesta k udržitelnému všestrannému rozvoji venkovských mikroregionů Stražiště a Svidník“
 4. Projekt ,,Specifické vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 5. Projekt ,,Rozvoj nových forem vzdělávání v zemědělství“
 6. Internetové stránky MAS Via rustica
 7. Závěr – návrh Lucie Brázdové k podpoření ČSOP partnerskou smlouvou
Rada Via rustica ze dne 11.9.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Strategie MAS
 4. Propagační leták pro strategii
 5. Mapy ZABAGED
 6. Uspořádání výstav v Pacově a Kamenici nad Lipou
 7. Volba statutárních zástupců
Rada Via rustica ze dne 24.8.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS
 4. Prezentace strategie mikroregionům
 5. Závěr
Rada Via rustica ze dne 10.8.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Schválení změn projektu
 4. Práce na strategii
 5. Závěr
Rada Via rustica ze dne 31.7.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Možnosti spolupráce s Ing. J. Holasem, CSc.
 4. Práce na strategii
 5. Příprava prezentací strategie veřejnosti
 6. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS
 7. Pořízení notebooku a dataprojektoru
 8. Údržba internetových stránek MAS
 9. Závěr
Rada Via rustica ze dne 4.7.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Změny harmonogramu realizace projektu
 4. Pořízení notebooku a dataprojektoru – upřesnění požadavků
 5. Pořízení mapových podkladů pro strategii MAS
 6. Přijetí nového člena sdružení
 7. Závěv
Rada Via rustica ze dne 22.6.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Zpracování internetových stránek MAS
 4. Pořízení notebooku a dataprojektoru pro prezentace rozvojové strategie MAS
 5. Postup zpracovávání jednotlivých témat rozvojové strategie
 6. Změny harmonogramu realizace projektu
 7. Projekt ,,Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina“
 8. Závěr
Rada Via rustica ze dne 6.2.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Shrnutí proběhlých seminářů MAS
 4. Příprava pracovních skupin a jejich vedení
 5. Zajištění systematické koordinace a realizace projektu
 6. Závěr
Rada Via rustica ze dne 6.1.2006

Program jednání:

 1. Koordinace projektu LEADER+
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Přijetí nových členů MAS
 4. Příprava seminářů pro veřejnost
 5. Příprava informačních materiálů MAS
 6. Závěr