Přehled členů Revizní komise

Revizní komise má v současné době 3 členy zvolené valnou hromadou dne 5. 12. 2019.

Veřejný sektor (celkem 1 člen)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová

Soukromý sektor (celkem 2 členové)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mgr. Karel Štefl (předseda revizní komise)

Zájmová skupina – podnikání:
Ing. Josef Dvořák