Přehled členů Revizní komise

Revizní komise má v současné době 3 členy zvolené korespondenčním jednáním valné hromady v termínu 30. 11. až 1. 12. 2021.  Funkční období: 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023 

Veřejný sektor (celkem 1 člen)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mikroregion Košeticko, zastupuje Ing. Blanka Veletová

Soukromý sektor (celkem 2 členové)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mgr. Karel Štefl (předseda revizní komise)

Zájmová skupina – podnikání:
Ing. Josef Dvořák