Přehled členů Revizní komise

Funkční období: 5. 12. 2023 až 4. 12. 2025
Veřejný sektor (celkem 1 člen)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mikroregion Košeticko, zastupuje Bc. Zdeněk Sovka

Soukromý sektor (celkem 2 členové)

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Hana Koronczi

Zájmová skupina – podnikání:
Ing. Josef Dvořák (předseda revizní komise)

Funkční období: 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023
Veřejný sektor (celkem 1 člen)

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mikroregion Košeticko, zastupuje Bc. Zdeněk Sovka

Soukromý sektor (celkem 2 členové)


Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Hana Koronczi

Zájmová skupina – podnikání:
Ing. Josef Dvořák (předseda revizní komise)