Přehled členů Revizní komise

Revizní komise má v současné době 3 členy zvolené korespondenčním jednáním valné hromady v termínu 30. 11. až 1. 12. 2021 a 10. 1. až 13. 1. 2023.  

Funkční období: 5. 12. 2021 až 4. 12. 2023

Veřejný sektor (celkem 1 člen)
Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Mikroregion Košeticko, zastupuje Bc. Zdeněk Sovka

Soukromý sektor (celkem 2 členové)
Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Hana Koronczi
Zájmová skupina – podnikání:
Ing. Josef Dvořák (předseda revizní komise)