Přehled členů

Aktuální složení výběrové komise zvolené valnou hromadou dne 22. 6. 2020:

Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková – předsedkyně výběrové komise

Soukromý sektor

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Mgr. Pavla Popelářová

Zájmová skupina – zemědělství:
Josef Kratochvíl

Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová

Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková