Přehled členů

Výběrová komise – funkční období 22. 6. 2023 až 21. 6. 2024
Soukromý sektor

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas:
Blanka Nekovářová

Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová – předsedkyně výběrové komise

Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Zdena Posekaná

Zájmová skupina – zemědělství:
Petr Holenda

Výběrová komise – funkční období 22. 6. 2022 až 21. 6. 2023
Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Obec Onšov, Tomáš Pikal

Soukromý sektor

Zájmová skupina – kultura, sport a volný čas:
Blanka Nekovářová

Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová – předsedkyně výběrové komise

Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Zdena Posekaná


Výběrová komise po doplňující volbě nové členky korespondenčním jednáním valné hromady v termínu 29. 9. až 4. 10. 2021
Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková – předsedkyně výběrové komise

Soukromý sektor

Zájmová skupina – kultura, sport a volný čas:
Blanka Nekovářová

Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová

Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Zdena Posekaná


Výběrová komise zvolená valnou hromadou dne 16. 6. 2021:
Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková – předsedkyně výběrové komise

Soukromý sektor

Zájmová skupina – kultura, sport a volný čas:
Blanka Nekovářová

Zájmová skupina – zemědělství:
Josef Kratochvíl

Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová

Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková


Výběrová komise zvolená valnou hromadou dne 22. 6. 2020:
Veřejný sektor

Zájmová skupina – rozvoj obcí:
Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková – předsedkyně výběrové komise

Soukromý sektor

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra:
Mgr. Pavla Popelářová

Zájmová skupina – zemědělství:
Josef Kratochvíl

Zájmová skupina – podnikání:
Martina Fialová

Zájmová skupina – životní prostředí:
MVDr. Lenka Staňková