Seznam projektů přijatých v rámci 7. výzvy „MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání IV.

Registrační číslo projektuŽadatelNázev projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017163Obec HořepníkUčebna polytechniky a 3D technologií s matematickou výukou na ZŠ Hořepník
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017196Město Kamenice nad LipouModernizace odborné učebny a kabinetu fyziky – ZŠ Kamenice nad Lipou
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017204Obec ObrataňVybavení odborných učeben v ZŠ Obrataň