2. výzva IROP – Doprava

Informace a dokumenty pro žadatele MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 2. výzva IROP – Doprava“. Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024Datum příjmu návrhů projektů (projektových … Číst více

1. výzva IROP – Hasiči

Informace a dokumenty pro žadatele MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva IROP – Hasiči“. Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2024Datum příjmu návrhů projektů (projektových … Číst více

Via rustica z.s. – 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS

Informace a dokumenty pro žadatele MAS Via rustica z.s. jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání návrhů projektů (projektových záměrů) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 s názvem „Via rustica z.s. – 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS“. Datum … Číst více

Změna termínu semináře pro žadatele k 7. výzvě PRV

Z organizačních a technických důvodů se seminář pro žadatele k 7. výzvě Programu rozvoje venkova přesouvá z původního termínu 14. 12. 2023 na středu 10. 1. 2024. V případě zájmu mohou žadatelé využít osobní konzultace v kanceláři MAS Via rustica z.s. v Pacově (po telefonické domluvě).

Dokumenty k vyhlášené 7. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum vyhlášení výzvy: 8. 12. 2023Datum příjmu žádostí na MAS: od 8. 12. 2023 do 31. 1. 2024Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2024Fiche … Číst více

Předregistrační zájem do výzvy OPŽP

Cílem výzvy, která bude z OPŽP teprve vyhlášena, je „Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů„.  Mezi možnými žadateli jsou kromě obcí mimo jiné také školy a školská zařízení nebo spolky. Pokud máte projektový záměr, který by odpovídal aktivitám uvedeným níže, uvítáme jeho zaslání. Vaše … Číst více