Příprava na programové období 2021 až 2027

MAS Via rustica z.s. vás zve ke spolupráci při přípravě Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027.  Počínaje rokem 2021 začíná další programové období, v němž budou mít místní akční skupiny opět možnost rozhodovat o rozdělování části dotačních prostředků na realizaci projektů v území jejich působnosti. Jednou z podmínek pro získání dotačních prostředků pro území MAS … Číst více

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 přijatých ve 3. výzvě k předkládání žádostí MAS Via rustica z.s.

Seznam vybraných žádostí o dotaci Fiche Název projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Bodové hodnocení MAS 1 Modernizace lesní cesty v k.ú. Roučkovice – etapa II. Pacov 30 2 Technika pro hospodaření v lese Černovice 39 2 Pořízení lesního traktoru Bořetice, Hořepník, Pošná, Samšín,Útěchovice, Buřenice, Lesná 33 3 Servis zemědělských strojů Eš 63 3 Výstavba … Číst více

IROP – seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 5. výzvy MAS Via rustica z.s.

Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci 5. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III. Projekt (název, registrační číslo) Žadatel Přidělený počet bodů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014527 Odborné učebny ZŠ Hořepník Obec Hořepník 75 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529 Přírodní vědy a polytechnika na základní škole v Lukavci ZŠ a MŠ Lukavec 71 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014533 Modernizace odborné přírodovědné … Číst více