Strategie MAS Via rustica z.s. na období 2021–2027 schválena

Pro území působnosti MAS Via rustica z.s. byla Ministerstvem pro místní rozvoj dne 5. 10. 2021 schválena „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. na období 2021-2027 (koncepční část)“. Jedná se o jeden z nezbytných předpokladů k úspěšnému čerpání dotační podpory prostřednictvím MAS v programovém období 2021–2027. Děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě … Číst více

Připomínkování potřeb a opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z. s. na období 2021–2027

V rámci připravované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z. s. na období 2021–2027 je definováno 9 hlavních potřeb, k jejichž řešení by mohla realizace této strategie v území přispět. Pro každou potřebu je navrhováno jedno nebo více konkrétních opatření vedoucích k naplňování dané potřeby. Prosíme o Vaše připomínky k potřebám a opatřením … Číst více

Oznámení změny v 6. výzvě IROP – prodloužení doby příjmu žádostí o podporu

MAS Via rustica z.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z.s. na období 2014 – 2020 oznamuje změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“ Přehled změn k datu 24. 6. 2021 Položka:              … Číst více

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 přijatých ve 4. výzvě

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 přijatých ve 4. výzvě k předkládání žádostí MAS Via rustica z. s. Seznam vybraných žádostí o dotaci Fiche Název projektu Místo realizaceprojektu (NUTS 5) Bodovéhodnocení MAS 3 Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 3 Mechanizace výroby palet … Číst více

Šablony III. – upozornění na blížící se konec příjmu žádostí

Termín ukončení přijmu žádostí o podporu z výzvy č. 02_20_080 na realizaci Šablon III. je již 29. června 2021, 14:00 hodin.   Zájemci mají možnost využít spolupráci s místní akční skupinou (MAS) Via rustica z.s. v rámci tzv. „animace škol a školských zařízení pro OP VVV“ (bezplatné konzultace při přípravě žádosti o dotaci, součinnost při … Číst více

Vyhlášení 6. výzvy IROP

MAS Via rustica z. s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Via rustica z. s. na období 2014–2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Via rustica – IROP – Podpora sociálního bydlení III.“. Podrobné informace k Vyhlášení 6. výzvy IROP