Avízo 6. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Datum vyhlášení výzvy: 9. 5. 2023
Datum příjmu žádostí na MAS: od 9. 5. 2023 do 9. 6. 2023
Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 8. 9. 2023

Fiche č. 6: Obnova a rozvoj vesnic – alokace 1 506 620,00 Kč

Bližší informace budou v den vyhlášení výzvy zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz.