Dokumenty k vyhlášené 6. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Datum vyhlášení výzvy: 9. 5. 2023
Datum příjmu žádostí na MAS: od 9. 5. 2023 do 9. 6. 2023
Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 8. 9. 2023

Fiche č. 6: Obnova a rozvoj vesnic – alokace 1 506 620,00 Kč

Dokumenty ke stažení:

Stažení výše uvedených dokumentů ve formátu ZIP

Odkaz na vyhlášenou výzvu na stránkách SZIF
Přístup do portálu farmáře

Seminář pro žadatele
se uskuteční ve středu 17. 5. 2023 od 15.00 hod. – nutno přihlásit se předem na tel.: 731 112 560 nebo e-mailu: info@viarustica.cz..
Pozvánka ve formátu pdf

Kontaktní údaje pro dotazy: Lucie Hlavinková, tel.: 731 112 560