Avízo 7. výzvy PRV

MAS Via rustica z.s. připravuje vyhlášení 7. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

  • Datum vyhlášení výzvy: 8. 12. 2023
  • Datum příjmu žádostí na MAS: od 8. 12. 2023 do 31. 1. 2024
  • Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 30. 4. 2024
  • Fiche č. 6: Obnova a rozvoj vesnic – alokace 252 358,- Kč

Bližší informace budou v den vyhlášení výzvy zveřejněny na internetových stránkách www.viarustica.cz.