Předregistrační zájem do výzvy OPŽP

Cílem výzvy, která bude z OPŽP teprve vyhlášena, je „Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů„. 

Mezi možnými žadateli jsou kromě obcí mimo jiné také školy a školská zařízení nebo spolky.

Pokud máte projektový záměr, který by odpovídal aktivitám uvedeným níže, uvítáme jeho zaslání.

Vaše projektové záměry je možné zasílat do 10. 12. 2023 dle instrukcí níže. Výši dotace nelze v tuto chvíli přesně sdělit, neboť výzva ještě nebyla vyhlášena a o jejích podmínkách se stále jedná.