Schválení výzvy č. 1 korespondenčním jednáním Rady MAS Via rustica z.s.

Rada MAS Via rustica z.s. ve dnech 17.10.2018 – 22.10.2018 schválila finální podobu a znění výzvy č. 1 pro infrastrukturu základních škol v rámci realizace SCLLD – programu IROP. Výzva a příjem žádostí o poskytnutí dotace bude oficiálně vyhlášena dne 1.11.2018.


Program jednání:

  1. Řešení vyhlášení výzvy č. 1 IROP – základní školy
  2. Nastavení členských příspěvků od roku 2019

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže: