4. výzva MAS Via rustica z.s. pro IROP

Podpora sociálního bydlení II.

Ve 4. výzvě nebyl zaregistrován žádný projekt.