Dokumenty k vyhlášené 3. výzvě pro PRV

MAS Via rustica z.s. vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020.

Termín vyhlášení výzvy:

  • 21. 7. 2020

Termín příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

  • od 22. 7. 2020 do 21. 8. 2020
  • podání žádostí o poskytnutí dotace probíhá prostřednictvím Portálu farmáře – viz informace v dokumentech níže

Předpokládaný termín registrace na SZIF:

  • 30. 10. 2020

Dokumenty ke stažení:

Stažení výše uvedených dokumentů ve formátu ZIP.

Odkaz na vyhlášenou výzvu na stránkách SZIF.

Seminář pro žadatele:

Ve čtvrtek 30. 7. 2020 od 15:00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Via rustica z.s. (nám. Svobody 320, Pacov) – nutno přihlásit se předem na tel.: 731 112 560 nebo e-mailu: info@viarustica.cz. Pozvánka s programem ke stažení zde.

Kontaktní údaje pro dotazy: Lucie Hlavinková:tel. +420 731 112 560