Programové období 2014 až 2020

Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s.

(reg. č. CLLD_16_02_070).

Důvodem pro vznik strategie je nutnost stanovení cílů a strategie MAS Via rustica z.s. vzhledem k dalšímu rozvoji v horizontu do roku 2020(2). Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Via rustica jako regionu usilujícího o zajištění zkvalitnění života obyvatel v něm žijících, podnikatelských subjektů či jeho návštěvníků.

Strategie CLLD zájmového území MAS Via rustica je uceleným projektem celého území, skládající se z komplexní analýzy výchozího stavu a ze souhrnu navrhovaných řešení. Na tuto strategii budou navazovat akční plány obsahující popis programových rámců a konkrétní projekty se zaměřením na řešení problémů týkajících se celého území i jednotlivých obcí, neziskových a podnikatelských subjektů.

Cílem strategie je označení problémů a ohrožení, jež se na území vyskytují, ale i jeho silných stránek a příležitostí. Účelem strategie je nalezení efektivního využití místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, soulad společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Finální verze strategie schválená řídícími orgány je ke stažení zde.

Informace a dokumenty k výzvám PRV a IROP vyhlašovaným v rámci realizace projektu jsou k dispozici zde.