Zápisy z jednání rady – 2015

Rada Via rustica ze dne 24. 11. 2015

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Volba předsedy spolku
  3. Volba místopředsedy spolku
  4. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže:

Rada Via rustica ze dne 19. 11. 2015

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Přijetí nového člena Václav Veleta
  3. Přijetí nového člena Martin Malina
  4. Připomínky ke standardizaci
  5. Jednání Valná hromada
  6. Diskuse

Zápis z jednání Rady sdružení včetně příloh je ke stažení níže: