Zápisy z jednání valné hromady 2016

Valná hromada ze dne 19. 12. 2016

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS
  3. Volené orgány MAS
  4. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2015
  5. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2015
  6. Členské příspěvky pro rok 2017
  7. Výroční zpráva 2015
  8. Strategie MAS pro programové období 2014 – 2020
  9. Diskuse

Dokumenty ke stažení: