Zápisy z jednání valné hromady 2018

Valná hromada ze dne 8. 2. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS k 8.2.2018
 3. Volba Rady spolku
 4. Volba Revizní komise
 5. Volba výběrové komise
 6. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2016
 7. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2016
 8. Výroční zpráva za rok 2016
 9. Členské příspěvky pro rok 2018
 10. Změna stanov MAS Via rustica z.s.
 11. SCLLD MAS pro programové období 2014 – 2020
 12. Interní postupy k SCLLD
 13. Diskuse

Dokumenty ke stažení:

Valná hromada ze dne 18. 12. 2018

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Evidence členů MAS Via rustica z.s. a zájmové území MAS k 18.12.2018
 3. Volba Rady spolku
 4. Volba Revizní komise
 5. Volba výběrové komise
 6. Celoroční vyúčtování provozních finančních prostředků za rok 2017
 7. Evidence majetku sdružení k 31. 12. 2017
 8. Výroční zpráva za rok 2017
 9. Členské příspěvky pro rok 2019
 10. SCLLD MAS pro programové období 2014 – 2020
 11. Diskuse

Dokumenty ke stažení: